Rejestr zmian


15 marzec 2024 Dodanie Bilansu finansowego 2023
Redaktor: Tomasz Kajtoch

11 styczeń 2024 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2025
Redaktor: Tomasz Kajtoch

22 kwiecień 2023 Dodanie Bilansu finansowego 2022
Redaktor: Tomasz Kajtoch

14 styczeń 2023 Dodanie Procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Redaktor: Tomasz Kajtoch

15 maj 2022 Dodanie Bilansu finansowego 2021
Redaktor: Tomasz Kajtoch

17 luty 2022 Dodanie Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2023
Redaktor: Tomasz Kajtoch

27 kwiecień 2021 Dodanie Sprawozdania Mieszkanie Rodzinkowe Palowice 2020
Redaktor: Tomasz Kajtoch

27 kwiecień 2021 Dodanie SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO ? WYCHOWAWCZEJ W CZERWIONCE - LESZCZYNACH ZA 2020 ROK
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 kwiecień 2021 Dodanie zakładki "Zasady przyjmowania dzieci do placówki"
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

23 kwiecień 2021 Dodanie zakładki "Zasady Odplatności"
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

23 kwiecień 2021 Dodanie UCHWAŁY NR XVI/136/20 RADY POWIATU W RYBNIKU z dnia 3 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach"
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 kwiecień 2021 Dodanie UCHWAŁY NR 297/LVIII/20 ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU z dnia 3 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 kwiecień 2021 Dodanie Decyzji Wojewody Śląskiego - zezwolenie na prowadzenie przez starostwo powiatowe w Rybniku placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach"
Redaktor: Tomasz Kajtoch

23 kwiecień 2021 Dodanie zakładki "Dokumenty"
Redaktor:
Tomasz Kajtoch

22 kwiecień 2021 Uzupełnienie danych na stronie http://pow-palowice.pl/

Dodał: Tomasz Kajtoch
22 kwiecień 2021 Rozpoczęcie działalności Biuletynu Informacji Publicznej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach pod adresem http://pow-palowice.pl/. Stary adres Biuletynu, tzn.: http://www.bip.ppow.powiatrybnicki.pl/ jest nieaktualny.

Dodał: Tomasz Kajtoch


Stronę opublikowano: 22.04.2021 - 15:57
Ostatnia modyfkacja: 15.03.2024 - 21:03
Tłumacz języka migowego   Pętla indukcyjna

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach

Starostwo Rybnik
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP